Изберете език:


Възглавници блокови лагери

Лагерът на възглавницата е независим лагерен възел, който може да осигури опора, натоварване, функции за фиксиране и да намали съпротивлението на триене. Лагерите на възглавничките обикновено се състоят от сив чугун, корпуси на лагери от пластичен чугун или стомана, търкалящи лагери и свързани уплътняващи конструкции, крепежни елементи и др.

Лагерът на възглавницата обикновено има уплътнителен механизъм. Той е пълен с подходящо количество грес, за да осигури редовната работа на лагера на възглавницата по време на цикъла на смазване и да осигури отвори за инжектиране на масло за повторно смазване.

Видове лагери за възглавници

Лагерите на възглавничките обикновено се разделят на интегрирани и разделени типове, които могат да бъдат избрани според различни поводи и изисквания за монтаж. Разделният корпус на лагера (наричан още Plummer blocks) е от горна и долна половина, а лагерите в корпуса на лагера също имат разделен или интегрален тип.

Методът за фиксиране на лагера на възглавницата и вала обикновено приемат винт за настройка, ексцентрична втулка и др.

Показване на всички резултати 8