ISO допустими отклонения на отвора и вала
ДИАМЕТЪР
(Мм)
ОТВОРЕНО
ДОПУСКИ (микрони)
ТОЛЕРАНТИ НА ВАЛОВЕ (микрона)
Клирънс годни Преходно прилягане Интерференция
? / B>
H7
H8
f7 g6 k6 n6 p6 s6
Повече
от
да се
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
мини.
макси.
0 3 0 T: +10 0 T: +14 -5 -16 -2 -8 +6 0 T: +10 +4 T: +12 +6 T: +20 T: +14
3 6 0 T: +12 0 T: +19 -10 -22 -4 -12 +9 +1 T: +16 +8 T: +20 T: +12 T: +27 T: +19
6 10 0 T: +15 0 T: +22 -13 -28 -5 -14 T: +10 +1 T: +19 T: +10 T: +24 T: +15 T: +32 T: +23
10 18 0 T: +18 0 T: +27 -16 -34 -6 -17 T: +12 +1 T: +23 T: +12 T: +29 T: +18 T: +39 T: +28
18 30 0 T: +21 0 T: +33 -20 -41 -7 -20 T: +15 +2 T: +28 T: +15 T: +35 T: +22 T: +48 T: +35
30 50 0 T: +25 0 T: +39 -25 -50 -9 -25 T: +18 +2 T: +33 T: +17 T: +42 T: +26 T: +59 T: +43
50 80 0 T: +30 0 T: +46 -30 -60 -10 -29 T: +21 +2 T: +39 T: +20 T: +51 T: +32 T: +72 T: +53
80 120 0 T: +35 0 T: +54 -36 -71 -12 -34 T: +25 +3 T: +45 T: +23 T: +59 T: +37 T: +93 T: +71