Шкафове
 
A багажник може да се счита за зъбно колело с безкраен диаметър на кръга на стъпката. В резултат на това забележките с са приложими за зъбни колела са еднакво приложими и за стелажи.

За да може да се зацепи, стелажът трябва да бъде с идентичен модул с предавката. Също така, спиралните ъгли на зъбните колела трябва да бъдат еднакви. Шарнирната рейка трябва да може да се свързва с цилиндрична предавка от същия модул. Паралелната спирална предавка трябва да може да се свърже със спирална предавка, ако модулът е идентичен и спиралният ъгъл е допълващ ...

Забележка: Стелажи с HA от 45? Не се произвеждат. Те изобщо не са интересни, защото ъгълът е твърде голям и последвалата загуба на двойка е голяма.

Зъбното колело има въртеливо движение, докато багажникът има линеен превод.

За багажник е важно да знаете катран и модул.

Кръст: p = m

Когато се изисква много дълга решетка, отделни стелажи трябва да се поставят от край до край. За тези стелажи се казва, че могат да се съединяват, т.е. те се изрязват в най-ниската точка на зъбите, така че да могат да се монтират от край до край.


 

обратно